ABOUT VIM CLEAN CARE
(HOME STORY)

About Us

Vim Clean Care
โดย บริษัท ศศิศิริ 19 จำกัด

เรามีบริการหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า เช่นงานรับเหมาทำความสะอาด(First Cleaning) ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) แม่บ้านรายวัน แม่บ้านประจำ ซักพรม ซักโซฟา ลงแว๊กซ์ อบโอโซน พ่นฆ่าเชื้อ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ครบครันและทันสมัย พนักงานของเราได้รับการอบรมโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่ออกมาจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Group 22-1
background2-h_ka4zzvg6

วิสัยทัศน์ในบริการของเรา

เรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าเงินกับเงินทุกบาทของลูกค้า

ดังนั้น ทาง Vim Clean Care โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิศิริ จึงให้ความสำคัญต่อการคัดสรรบุคคลากร โดยมีการคัดสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ก่อนออกไปให้บริการลูกค้า รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง ตามประเภทการใช้งานและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการอบรมเรื่องกิริยามารยาทในการให้บริการ และมีทีมงานคอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานเป็นระยะอีกด้วย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและคนที่ลูกค้ารัก เป้าหมายของเราคือความสุขของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความสุข เราก็สุขใจ

จากใจ Vim Clean Care โดย บริษัท ศศิศิริ 19 จำกัด
บริการทำความสะอาดด้วยทีมงานมืออาชีพ
Group 23